Regulamin zawodów.

ZASADY ORGANIZACYJNE (FAQ)
Zawody modeli latających w klasie dronów wyścigowych – F9U organizowane są zgodnie
z przepisami Kodeksu Sportowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. Link do aktualnej wersji oryginalnego kodeksu: https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/wcup_drones/sc4_vol_f9_dronesport_19-3_0.pdf

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Masa maksymalna – 1kg.
2. Dopuszczalna średnica śmigła – max. 6 cali (15,2 cm).
3. Zabronione jest używanie śmigieł innych niż plastikowe.
4. Wszelkiego rodzaju osłony śmigieł są niedozwolone.
5. Zasilanie – max 6S (do 25,5V).
6. Dozwolone częstotliwości RC – 2,4 GHz (max 100mW) i 868 MHz (max 25mW).
7. Maksymalna moc nadajników wideo – 25mW.
8. Zezwala się na używanie nadajników wideo tylko niżej wymienionych marek (wymagany Race Band):ImmersionRC,TBS,FuriousFPV
9. Częstotliwości kanałów podane będą na zawodach i mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia zakłóceń.
10. Każdy zawodnik może zarejestrować maksymalnie 3 modele dronów.
11. Każdy z modeli zgłaszanych do rejestracji musi być nazwiskiem zawodnika
12. Każdy dron obowiązkowo musi być wyposażony w system FAIL-SAFE.
13. W celu zapewnienia dobrej widoczności i prostej identyfikacji quadów, zalecane jest umieszczenie oświetlenia LED na quadzie. Oświetlenie LED nie jest obowiązkowe.
14. W części eliminacyjnej organizator przeznaczy odpowiednią ilość czasu na zmianę koloru oznakowania jak i zmianę kanału video.

PRZEBIEG ZAWODÓW

15. Zawody zostaną rozegrane czterostopniowo: treningi – kwalifikacje – eliminacje – finały.
a. Kwalifikacje zostaną poprzedzone kilkoma rundami treningowymi. Ma to na celu ustalenie liczby okrążęń koniecznych do zrobienia w części kwalifikacyjnych.
b. Kwalifikacje będą na podstawie najlepszego czasu koniecznego do ukończenia konkretnej liczby kolejnych okrążęń w jednej rundzie. Liczba kwalifikacji będzie podana na zawodach. Minimum 3.
c. Eliminacje przeprowadzone będą wg punku C.6.4 Scenariusz C – najlepsych 16 zawodnikó i w formule podwójnej eliminacji (double elimination) zgodnie z punktem C.6.5 podpunkt a).

16. Do pomiaru czasu będzie wykorzystany elektroniczny system pomiarowy. Czas liczony będzie dopiero od momentu przelecenia przez bramkę startową. Każde okrążenie będzie rejestrowane oddzielnie.
17. W przypadku falstartu któregokolwiek z pilotów na etapie eliminacji/finałów lot będzie powtórzony. W przypadku drugiego falstartu pilot będzie zdyskwalifikowany (nawet jeśli
w pierwszym locie nie on popełnił falstart). Lot powtórny będzie odbywał się na końcu danej rundy.
18. Za falstart uznawany jest moment, w którym quad opuści pole startowe przed sygnałem startowym – niezależnie czy tylko zsunie się z podstawki czy wystartuje. Do obowiązków pilota należy upewnienie się, że dron nie spadnie z podstawki w czasie procedury startowej.
19. Launch mode – pochylanie przed startem – jest dozwolone.
20. Jeżeli wystąpi kolizja w powietrzu minimum dwóch maszyn miedzy sobą, lot będzie powtórzony, o ile kolizja miała miejsce przed bramką startową i przynajmniej jeden uczestnik zderzenia nie może kontynuować lotu. Lot powtórny odbędzie się na końcu danej rundy.
W takim wypadku pilot, który został uderzony powinien natychmiast rozbroić drona,
aby jednoznacznie stwierdzić, że się rozbił. W czasie rundy kwalifikacyjnej loty nie będą powtarzane na skutek zderzeń.
21. Każdego pilota obowiązuje 100% poprawność wykonania wyznaczonego toru. Tor wyznaczają umieszczone na ziemi znaczniki. W przypadku jeśli wystąpi uszkodzenie toru w trakcie wyścigu, piloci zobowiązani są do jak najwierniejszego podążania wzdłuż znaczników, nawet kosztem omijania uszkodzonej, bądź zniszczonej przeszkody. Nie należy omijać przeszkód
w taki sposób, aby „skracać” wyznaczony tor. W sytuacji kiedy pilot jednak nie będzie omijał przeszkody, ale w wyniku jej uszkodzenia rozbije się, przysługuje mu powtórny lot, o ile nie została wcześniej podana przez sędziego informacja o uszkodzeniu toru. W takim wypadku nikomu nie przysługuje powtórny lot w wyniku kraksy z przeszkodą. Sędzia może również przerwać lot w wyniku uszkodzenia toru.
22. W przypadku kiedy 3 lub więcej pilotów rozbije się, decydować będzie długość pokonanego toru (odległość będzie mierzona od FC drona). Brane będzie pod uwagę FIZYCZNE pokonanie toru. Przykład: Jeśli jeden z pilotów przeleci przez bramkę, ale rozbije się i dron upadnie przed bramką, bramka uznana będzie za zaliczoną. W innych tego typu przypadkach decydować może nagranie wideo z lotu. Ostateczna decyzja należy do sędziego.
23. Dostępne będą stacje odbiorcze dla systemu wideo, z którego będą korzystać zawodnicy
i sędziowie.
24. Problemy z obrazem wideo obowiązkowo mają być zgłaszane w trakcie lotu do sędziego, poprzez podniesienie ręki. Sędzia w takiej sytuacji po przejrzeniu nagrań z lotu może zadecydować o powtórzeniu go. W fazie kwalifikacji powtórny lot przysługuje tylko pilotowi zgłaszającemu problem.
25. W przypadku jakichkolwiek problemów nie wynikających z powodu pilota (człowiek na torze, potracenie pilota przez inną osobę itp.), pilot ma obowiązek zgłosić je do sędziego natychmiast w trakcie trwania wyścigu. Wszelkie problemy związane z danym lotem zgłaszane po tym czasie mogą nie być uwzględnione.
26. Na etapie eliminacji / finału powtórny lot odbywa się dla pilotów, którzy ukończyli bieg lub byli w powietrzu w momencie gdy bieg został przerwany.
27. Pilot który bierze udział w powtórnym locie będzie miał zaliczony jedynie drugi przelot. Wynik pilota z wcześniejszego wyścigu nie będzie brany pod uwagę.
28. Jeżeli pilot nie zdecyduje się na udział w powtórzonym biegu na etapie eliminacji/kwalifikacji wtedy jego końcowa pozycja ustalana jest na podstawie czasu w jakim ukończył wyścig.

Na przykład: W pierwszym wyścigu Pilot 1 ukończył bieg na pierwszej pozycji z czasem 1:15:00 i zdecydował się nie brać udziału w powtórnym biegu. Jeżeli wszyscy pozostali piloci, którzy wystartują w biegu powtórkowym osiągną czas 1:14:99 lub lepszy to tym samym zdobędą lepsze miejsce od Pilota 1, nawet jeżeli w pierwszym biegu zajął on pozycję 1.

29. Każdy pilot może przyjść na start z pomocnikiem, który będzie go ostrzegał lub podawał mu liczbę zaliczonych okrążeń – w sposób nie będący dokuczliwy dla innych pilotów.
W przeciwnym wypadku pomocnik może zostać wyproszony ze strefy pilotów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ pilot który się rozbije w skutek nadmiernego hałasu nie ma prawa do powtórnego lotu.
Ważne! W strefie dla pilotów mogą jednocześnie przebywać tylko i wyłącznie piloci wraz z pomocnikami.
30. W przypadku błędu popełnionego na skutek złej informacji od pomocnika, pilotowi nie przysługuje prawo do powtórnego lotu.
31. Na zawodach będzie wydzielona strefa dla sędziów, do której będą mogli wchodzić tylko: sędziowie, organizator i piloci którzy wyjaśniają sprawę sporną.
32. Wyniki pilotów będą na bieżąco publikowane droga elektroniczną (LiveFPV lub poprzez GoogleDocs).
33. Zabronione jest włączanie lub sprawdzanie maszyn w takcie trwania wyścigów. Będzie to możliwe przed rozpoczęciem pierwszej kolejki treningowej lub w czasie przerw ogłoszonych przez Szefa Startu. Zawodnik, który chce sprawdzić naprawionego drona musi poinformować
o tym Sędziego Głównego.
34. Na zawodach obowiązywać będą 2 Ready boxy („ławeczki gotowości”). Piloci z dwóch następnych grup zobowiązani są do pozostawienia tam swoich maszyn i czekanie na swój wyścig. W przeciwnym wypadku sędzia nie będzie czekał na spóźnionego zawodnika.
Ma to na celu maksymalizację liczby lotów kwalifikacyjnych.
35. W przypadku nie przestrzegania zasad, Sędzia Główny lub Szef Startu ma prawo udzielić pouczenia zawodnikowi lub go zdyskwalifikować. Szczególnie surowo będzie karane nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

37. Pilot ma całkowity zakaz latania dronem poza wyznaczoną strefą lotów tj. poza torem.
38. Pilot, który wyleci dronem poza tor może być zdyskwalifikowany.
39. Pilot, który wykazuje niebezpieczne zachowanie zostanie zdyskwalifikowany.
40. Na tor upoważnieni są wchodzić jedynie sędziowie, organizator, ekipa techniczna, piloci lub pomocnicy pilotów zbierający drony po wylądowaniu lub szykujący się do startu. Na tor można wejść tylko po wylądowaniu wszystkich dronów.
41. Surowo zabronione jest włączanie dronów w trakcie wyścigu w pobliżu miejsca zawodów.
42. Wszelkie prace wykonywane na włączonym dronie, w czasie na to przeznaczonym, dozwolone są WYŁĄCZNIE po zdjęciu śmigieł z drona !!!
43. Możliwe jest odbywanie próbnych lotów maszyn w przeznaczonych do tego przerwach i w wyznaczonym miejscu pod nadzorem sędziego.
44. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek akrobacji w trakcie jak
i po zakończonym wyścigu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Opracował Przemysław Jakubczak – zmiany Krzysztof Kasprzycki